ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม :-) Welcome to Samutsongkhram Juvenile and Family Court.ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด
ที่ปรึกษากฎหมาย
คำสั่ง เรื่อง ให้ที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเป็นเวรในวันทำการปกติและนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ
 1. คำสั่งที่ 3/2561 ให้ที่ปรึกษาฯ มาปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2561
 2. คำสั่งที่ 30/2561 เรื่องให้ที่ปรึกษาฯ มาปฏิบัติหน้าที่ในเดือนพฤษภาคม 2561
 3. คำสั่งที่ 52/2561 ให้ที่ปรึกษากฎหมายฯ มาปฏิบัติหน้าที่เดือน มิถุนายน 2561
 4. คำสั่งที่ 61/2561 เรื่อง ให้ที่ปรึกษาฯ มาปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561
 5. คำสั่งที่ 78/2561 เรื่องให้ที่ปรึกษาฯ มาปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561
 6. คำสั่ง ที่ 123/2561 เรื่อง ให้ที่ปรึกษาฯ มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเวร ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2562
จุลสาร/วารสาร
ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
เอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
 1. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
 2. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับผู้ต้องหา
 3. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับจำเลย
 4. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับผู้เสียหาย
 5. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับพยาน
 6. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาตาม พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
 7. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับการปล่อยชั่วคราวและการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
แบบฟอร์ม
ประกาศ
เอกสารอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด