ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการ "รวมใจบริจาคโลหิต มุ่งมั่นการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน" ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม
Slide background
Slide background
Slide background