ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม :-) Welcome to Samutsongkhram Juvenile and Family Court.

นายปราโมทย์ ศรีสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นายอนุชัย ตั้งวิรุฬห์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายปราโมทย์  ศรีสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นายอนุชัย ตั้งวิรุฬห์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


เอกสารแนบ