ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม :-) Welcome to Samutsongkhram Juvenile and Family Court.

นายปราโมทย์ ศรีสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นายสมเกียรติ รัศมีภูผา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประนีประนอมและผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

นายปราโมทย์  ศรีสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นายสมเกียรติ รัศมีภูผา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประนีประนอมและผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท


เอกสารแนบ