ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม :-) Welcome to Samutsongkhram Juvenile and Family Court.

ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเปิดซองใบเสนอราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม รวมถึงพื้นที่โดยรอบและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 12 หน่วย

ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเปิดซองใบเสนอราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม รวมถึงพื้นที่โดยรอบและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 12 หน่วย


เอกสารแนบ