ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม :-) Welcome to Samutsongkhram Juvenile and Family Court.

นายปราโมทย์ ศรีสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมคณะผู้พิพากษาสมทบและข้าราชการศาลยุติธรรม เป็นเจ้าภาพ จัดโครงการศาลเยาวชนภาค ๗ ร่วมใจห่วงใยเยาวชน (All For One)

นายปราโมทย์ ศรีสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมคณะผู้พิพากษาสมทบและข้าราชการศาลยุติธรรม เป็นเจ้าภาพ จัดโครงการศาลเยาวชนภาค ๗ ร่วมใจห่วงใยเยาวชน (All For One)


เอกสารแนบ