ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม :-) Welcome to Samutsongkhram Juvenile and Family Court.

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเปิดซองใบเสนอราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงครามรวมถึงพื้นที่โดยรอบอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 12 หน่วย

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเปิดซองใบเสนอราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงครามรวมถึงพื้นที่โดยรอบอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 12 หน่วย


เอกสารแนบ