ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม :-) Welcome to Samutsongkhram Juvenile and Family Court.

นายปราโมทย์ ศรีสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561 โดยมีคณะผู้พิพากษา ข้าราชการ ศาลยุติธรรม และลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน

นายปราโมทย์ ศรีสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561 โดยมีคณะผู้พิพากษา ข้าราชการ ศาลยุติธรรม และลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน


เอกสารแนบ