ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม :-) Welcome to Samutsongkhram Juvenile and Family Court.

นายปราโมทย์ ศรีสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายธรรมนูญ เชาว์พานนท์ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม นางสุทธาทิพย์ สุขชุม ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมนางสาวจิตราภรณ์ จีนเกิด พนักงานราชการ ซึ่งเข้ารับการผ่าตัดกระดูกที่เท้า

นายปราโมทย์ ศรีสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายธรรมนูญ เชาว์พานนท์ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม นางสุทธาทิพย์ สุขชุม ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมนางสาวจิตราภรณ์ จีนเกิด พนักงานราชการ ซึ่งเข้ารับการผ่าตัดกระดูกที่เท้า


เอกสารแนบ