ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม :-) Welcome to Samutsongkhram Juvenile and Family Court.

นางนุชนภางค์ ศิริอัสสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นายธรรมนูญ เชาว์พานนท์ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ และข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561

 นางนุชนภางค์ ศิริอัสสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นายธรรมนูญ เชาว์พานนท์ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ และข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561


เอกสารแนบ