ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม :-) Welcome to Samutsongkhram Juvenile and Family Court.

นางนุชนภางค์ ศิริอัสสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางสุทธาทิพย์ สุขชุม ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลยุติธรรม เข้าร่วมฟัง การบรรยาย เรื่อง Trust & Leadership

นางนุชนภางค์ ศิริอัสสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางสุทธาทิพย์ สุขชุม ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลยุติธรรม เข้าร่วมฟัง การบรรยาย เรื่อง  Trust & Leadership


เอกสารแนบ