ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม :-) Welcome to Samutsongkhram Juvenile and Family Court.

นางนุชนภางค์ ศิริอัสสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม นายพิเชฐ ทองช่วย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ และนางสุทธาทิพย์ สุขชุม ผู้อำนวยการฯ ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการศาลยุติธรรม ในโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น และข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่

นางนุชนภางค์ ศิริอัสสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม นายพิเชฐ ทองช่วย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ และนางสุทธาทิพย์ สุขชุม ผู้อำนวยการฯ  ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการศาลยุติธรรม ในโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น และข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่


เอกสารแนบ