ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม :-) Welcome to Samutsongkhram Juvenile and Family Court.

นางสุทธาทิพย์ สุขชุม ผู้อำนวยการสำนักงานประจำ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม และข้าราชการศาลยุติธรรม เข้าร่วมประชุมประสานข้อราชการประจำเดือนตุลาคม โดยนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

นางสุทธาทิพย์ สุขชุม ผู้อำนวยการสำนักงานประจำ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม และข้าราชการศาลยุติธรรม เข้าร่วมประชุมประสานข้อราชการประจำเดือนตุลาคม โดยนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม


เอกสารแนบ