ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม :-) Welcome to Samutsongkhram Juvenile and Family Court.

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะผู้พิพากษาสมทบ


ด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะผู้พิพากษาสมทบ ท่านใดประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โทรศัพท์ 034-716318 ต่อ 103